Ο καιρός

Livescores


powered by Agones.gr - livescore

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Τι θα ισχύσει στις πανελλαδικές του 2010 για το 10% των θέσεων εισακτέων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3687/2008 οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, διατηρούν αυτό το δικαίωμα για 2 μόνο χρόνια μετά την τελευταία εξέτασή τους. Δηλαδή εφέτος υποψήφιοι με το 10% μπορούν να είναι μόνο όσοι απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης το 2008 ή το 2009. Για τον υπολογισμό των μορίων και την επιλογή των επιστημονικών πεδίων αυτών των υποψηφίων, οι οποίοι φέτος επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων, ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Φ253/Β6/28934 (ΦΕΚ391Β’/2006) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια :