Ο καιρός

Livescores


powered by Agones.gr - livescore

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

Η σημασία της Ανάστασης του Χριστού.


Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών… (Α’ Κορινθίους 15:20α)
Αναμφισβήτητα, ο πυρήνας του μηνύματος του Ευαγγελίου είναι η χαρμόσυνη αναγγελία της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να λένε τις ημέρες του εορτασμού του Πάσχα, τη γνωστή και στερεότυπη φράση, «Χριστός Ανέστη». Ποια όμως είναι η σημασία της Ανάστασης του Χριστού και πόσο σοβαρό είναι για κάθε άνθρωπο το εάν πραγματικά παραδέχεται την ανάσταση του Χριστού ως αδιαμφισβήτητο γεγονός ή όχι; Ο Απ. Παύλος, απαντώντας στους ισχυρισμούς κάποιων ότι οι νεκροί δεν ανασταίνονται (άρα ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε), αναφέρει σχετικά με το θέμα αυτό, 6 επιχειρήματα:- Πρώτον, ο απ. Παύλος λέει ότι δεν θα υπήρχε καθόλου Χριστιανική διδαχή ούτε Χριστιανική εκκλησία, αν δεν είχε αναστηθεί σωματικά ο Χριστός: «Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα προς εσάς… Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς, και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα»•(Α’ Κορινθίους 15:1α, 3-5).
Αυτό ακριβώς είναι το Ευαγγέλιο που κήρυξαν οι πρώτοι Απόστολοι, το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού. Πιθανότατα δεν θα υπήρχε καν εκκλησία σήμερα, αν οι Απόστολοι δεν είχαν αυτό το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού να κηρύξουν.

- Δεύτερον, ο Απ. Παύλος λέει, «και αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας» (Α’ Κορινθίους 15:14).

Αν η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένα πραγματικό και ιστορικά αποδεδειγμένο γεγονός, τότε ο Χριστιανισμός είναι μια ματαιότητα και «χάσιμο χρόνου». Οι κόποι, οι αγωνίες και οι κακουχίες των αποστόλων και πιστών ανθρώπων οι οποίοι έφτασαν και φτάνουν ακόμη και μέχρι το θάνατο για τη διάδοση του μηνύματος του ευαγγελίου, δεν έχουν καμία αξία. Επίσης όλα τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν σωθεί και έχει αλλάξει ριζικά η ζωή τους ακούγοντας αυτό το μήνυμα, απλά έχουν πέσει θύματα προπαγάνδας, εξαπάτησης, αυταπάτης, αυθυποβολής, κλπ.

- Τρίτον, λέει ο Απ. Παύλος, «Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησεν, εάν καθ’ υπόθεσιν δεν ανασταίνωνται νεκροί.» (Α’ Κορινθίους 15:15).
Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε στην πραγματικότητα, τότε όλοι οι Απόστολοι και οι κήρυκες είναι ψευδομάρτυρες και δεν αξίζει ούτε μια λέξη τους να πιστεύει κανείς. Ακόμη χειρότερα, ούτε και ο Χριστός έλεγε την αλήθεια όταν μιλούσε σε πολλά σημεία στη Γραφή για την ανάστασή Του (Ιωάννης 2:19-21, Ματθαίος 16:21, 17:9, 17:23, 20:19, 26:32, κλπ.), αν αυτή τελικά δεν συνέβη.

- Τέταρτον, συνεχίζει ο Απ. Παύλος, «…αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών.» (Α’ Κορινθίους 15:17).
Αν δεν αναστήθηκε στα αλήθεια ο Χριστός, τότε δεν έχουμε σε τίποτα να ελπίσουμε από όσα διακηρύττει το Ευαγγέλιο. Επειδή η σταύρωση και ο θάνατος του Χριστού, δεν αποτελούν βεβαιότητα ότι εκτελέστηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι η απόδειξη που έδωσε ο Θεός (Πράξεις 2:24) ότι ο θάνατος Του Χριστού στο σταυρό, πέτυχε πραγματικά τη λύτρωσή μας από τις αμαρτίες μας.

- Πέμπτον, «Αρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν.» (Α’ Κορινθίους 15:18).
Κάθε ελπίδα του ανθρώπου ότι μια ημέρα θα δει ξανά τους αγαπημένους του (σύζυγο, παιδιά, γονείς, συγγενείς, φίλους, κλπ) οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, και θα ζήσουν μαζί για πάντα, ματαιώνεται αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε.

- Τέλος, «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.» (Α’ Κορινθίους 15:19).
Ο Χριστιανισμός χωρίς το γεγονός της Ανάστασης είναι απλά άλλη μια ειδωλολατρική θρησκεία της οποίας οι αξιολύπητοι οπαδοί σπαταλούν ολόκληρη τη ζωή τους κυνηγώντας ένα ψέμα.

Έχοντας στοιχειοθετήσει ο Απ. Παύλος το γεγονός ότι απολύτως τίποτα δεν έχει νόημα και αξία αν η ανάσταση του Χριστού δεν είναι ένα πραγματικό γεγονός, καταλήγει με μια θριαμβευτική αναγγελία:
«ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ…» (Α’ Κορινθίους 15:20α)
Όλα, τώρα, έχουν νόημα. Η πίστη μας, η ελπίδα μας, η υπομονή, οι κόποι, οι θυσίες, η προσμονή, τίποτα δεν είναι μάταιο, αλλά, «…ο δε Θεός και τον Κύριον ανέστησε και ημάς θέλει αναστήσει διά της δυνάμεως αυτού.» (Α’ Κορινθίους 6:14).
Αμήν!
Δημήτρης Μάστορης
Πηγή: Εφημερίδα Χριστιανισμός - ενότητα: Τι ΛΕΕΙ ο Λόγος του Θεού - Τεύχος Απριλίου 2009


Δεν υπάρχουν σχόλια :