Ο καιρός

Livescores


powered by Agones.gr - livescore

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ο «Καλλικράτης» πάει σχολείο


Τον νέο σχολικό χάρτη της χώρας ετοιµάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας µε εκτεταµένες συγχωνεύσεις, συνενώσεις και δηµιουργία πολυδύναµων σχολείων.

Ωστόσο, παρά τις συνενώσεις εκατοντάδων σχολείων που προετοιµάζονται, διαβεβαιώνει ότι δεν θα στοιβαχτούν οι µαθητές στις τάξεις, καθώς δεν αλλάζουν οι σηµερινές ρυθµίσεις για τον µέγιστο αριθµό µαθητών ανά τάξη, που είναι έως 25 για την Πρωτοβάθµια και έως 30 για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Χθες ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση για τις συγχωνεύσεις που διεξάγεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.

gr/ypepth/?p=615 και θα διαρκέσει µέχρι την ερχόµενη ∆ευτέρα. Στο σχετικό κείµενο αναφέρεται ότι όπου διαπιστωθούν εκπαιδευτικές ανάγκες δεν θα συγχωνευθούν, αλλά θα ιδρυθούν νέα σχολεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα σχολεία ορεινών περιοχών και µικρών νησιών, όπου οι αποστάσεις, οι συγκοινωνιακές και οι καιρικές συνθήκες δεν διασφαλίζουν προϋποθέσεις ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών. Στις περιοχές αυτές, θα εξεταστεί κάθε περίπτωση χωριστά και το τοπικό σχολείο θα ενταχθεί κατ’εξαίρεση σε οργανωτική δοµή µικρής σχολικής µονάδας βάσει των ιδιαιτεροτήτων, τηρουµένων των παιδαγωγικών κριτηρίων και µέχρι να δηµιουργηθούν συνθήκες µε την κατασκευή δηµοτικών έργων. Οι τρεις βασικές παράµετροι, βάσει των οποίων θα γίνουν οι συνενώσεις, θα είναι οι εξής:
1. Η αντιστοιχία οργανικότητας καιλειτουργικότητας των σχολικών µονάδων σε συνάρτηση µε το µαθητικό δυναµικό και τη δυνατότητα ανάπτυξης καιλειτουργίας κάθε σχολικής µονάδας.

2. Η εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού την τελευταία 5ετία, ο ρυθµός αύξησης ή µείωσης και ο προσδοκώµενος αριθµός φοιτώντων µέχρι το 2013.

3. Οι εγγραφές των µαθητών στην Α΄ τάξη κάθε τύπου σχολείου (νηπιαγωγείου, δηµοτικού, γυµνασίουκ.λπ.) λαµβάνοντας επίσης υπόψη και τη φοίτηση αδελφών σε αντίστοιχα σχολεία.

Πάντως, δάσκαλοι και οικαθηγητές αντιδρούν στις επικείµενες συγχωνεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «υπακούει στις επιταγές του ∆ΝΤ και θέλει να επιβάλει το φθηνό σχολείο» και θα προκληθεί µεγάλη ταλαιπωρία σε µαθητές και γονείς. Η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία κήρυξε δίωρη στάση εργασίας την ερχόµενη Τετάρτη, προκειµένου να πάρουνµέρος οι εκπαιδευτικοί σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας.

Με βάση τις υποδοµές
Για τη δηµιουργία του νέου σχολικού χάρτη κάθε περιφέρειας κριτήρια θαείναι κατ’ αρχήν οι κτιριακές υποδοµές- εγκαταστάσεις, καθώςκαι οι δυνατότητες ανάπτυξης αιθουσών διδασκαλίας, βιβλιοθήκης και λοιπών βοηθητικών χώρων και εξοπλισµού στοσχολείο µετακίνησης. Επιπλέον, θα εκτιµάται ηχιλιοµετρική απόσταση για το νέο σχολείο, λαµβάνοντας υπόψη τη συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής, το οδικό δίκτυο, τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια κάλυψης της διαδροµής, η οποία για τις δύσκολες καιδυσπρόσιτες περιοχές δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µισή ώρα για τα σχολεία της Πρωτοβάθµιαςκαι τα της ώρας για τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας αναφέρει επίσης ότι οι σχολικές µονάδες που συνενώνονται θα αποτελούν ενιαία µονάδα χωρίς παραρτήµατα ή λυκειακές τάξεις, ενώ σε περίπτωση κατάργησης µιας ή περισσοτέρων µονάδων, εάν οι συνθήκες το υπαγορεύουν, θα ιδρύεται νέα σχολική µονάδα σε περιοχή που συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός µαθητών. Εξάλλου, οι µονάδες της ίδιας βαθµίδας που λειτουργούν σε ενιαίο χώροως ξεχωριστές ενοποιούνται σε µία.

Τα Νέα

Δεν υπάρχουν σχόλια :