Ο καιρός

Livescores


powered by Agones.gr - livescore

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Νέες προϋποθέσεις στις μεταθέσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αρχισε η δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του συστήματος αποσπάσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάσει την σχετική πρόταση του Υπουργείου Παιδείας.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 12 ημέρες. Το κείμενο και επιπλέον ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=937

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο του αρμόδιου φορέα, τα κριτήρια για τις αποσπάσεις στην κεντρική και τις άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης θα είναι:- Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση της εκπαίδευσης

- Το δεύτερο πτυχίο, σχετικό με τη διοίκηση, τη νομική ή άλλη επιστήμη

- Η τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί

- Η γνώση νέων τεχνολογιών που αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό ή πιστοποίηση επιπέδου Α ή Β, η αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του υπουργείου Παιδείας

- Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών που αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.

Ταυτόχρονα, σε υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου Παιδείας θα αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:

- Οσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης
- Είναι σύζυγοι στρατιωτικών
- Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων
- Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :